Стаття 70. Права інтелектуальної власності та їх захист

1. Набуття, охорона та захист прав вищих навчальних закладів щодо результатів власної наукової та науково-технічної діяльності забезпечується відповідно до законодавства про інтелектуальну власність, наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність.

2. Вищі навчальні заклади мають право впроваджувати результати власної наукової та науково-технічної діяльності (об’єкти права інтелектуальної власності), що передбачає використання об’єктів права інтелектуальної власності у власній освітній (науковій) діяльності та/або у освітній (науковій) діяльності іншого вищого навчального закладу (наукової установи).

3. Вищі навчальні заклади мають право комерціалізувати результати власної наукової та науково-технічної діяльності (об’єкти права інтелектуальної власності), що передбачає передачу об’єктів права інтелектуальної власності іншій юридичній або Стаття 70. Права інтелектуальної власності та їх захист фізичній особі для використання у економічній діяльності шляхом продажу, або внесення до статутного фонду підприємства, з метою отримання прибутку за рахунок їх використання.

4. Вищі навчальні заклади, які набули майнові права інтелектуальної власності:

1) здійснюють охорону прав інтелектуальної власності, отримують охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності;

2) виплачують винагороди творцям об’єктів права інтелектуальної власності за рахунок коштів, отриманих від їх комерціалізації;

3) укладають договори про передачу майнових прав інтелектуальної власності або надання дозволу на впровадження об’єктів права інтелектуальної власності у навчально-виховний процес.

5. Витрати державних вищих навчальних закладів, понесені у зв’язку із забезпеченням правової охорони на об Стаття 70. Права інтелектуальної власності та їх захист’єкти права інтелектуальної власності, здійснюються за рахунок власних надходжень вищого навчального закладу.

6. Об’єкти права інтелектуальної власності підлягають оцінці щодо їх вартості та бухгалтерському обліку вищого навчального закладу у порядку, передбаченому законодавством.

7. Вищі навчальні заклади здійснюють заходи з комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності, майнові права на які вони набули.

8. Якщо об’єкти права інтелектуальної власності вищих навчальних закладів створено частково за рахунок коштів замовника (замовників), а частково за рахунок державних коштів, майнові права щодо таких об’єктів права інтелектуальної власності розподіляються на підставі договору про їх створення та використовуються згідно з умовами договору про їх передачу.

9. Договір про створення об Стаття 70. Права інтелектуальної власності та їх захист’єкта права інтелектуальної власності за замовленням повинен визначати способи, умови та порядок використання такого об’єкта замовником.


documentaxnnqnx.html
documentaxnnxyf.html
documentaxnofin.html
documentaxnomsv.html
documentaxnoudd.html
Документ Стаття 70. Права інтелектуальної власності та їх захист